Ingegerd Råman får Bildkonstnärsfondens Stora stipendium

konstnarsnamnden

Formgivaren och krukmakaren Ingegerd Råman tilldelas Sveriges bildkonstnärsfonds Stora stipendium på 250 000 kr år 2003. Styrelsen motiverar sitt beslut med följande rader:

”Ingegerd Råman framstår sedan flera decennier som en självklar förgrundsgestalt inom svensk formgivning, inte minst i internationella sammanhang. Sitt anseende har hon vunnit genom envishet, hårt arbete och en ovilja att kompromissa vad gäller att nå högsta kvalitet.

Ingegerd Råman äger motsvarigheten till ”absolut gehör” inom formspråket och en total tilltro till materialets inneboende skönhet och möjligheter – oavsett om hon arbetar med klart glas eller svart keramik.

Likt en trollkona manar hon fram det magiska ur leran eller glasmassan, vässar sedan formen till yttersta renhet; mattslipar kanske en kant… . Funktionen är lika genomtänkt för nyttoting som för festens föremål.

Ingegerd Råmans roll som förebild för yngre och äldre formgivare gör henne ständigt aktuell.”

Stipendiet överlämnas till Ingegerd Råman på Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27, onsdagen den 3 december kl. 18, då hon också själv kommer att presentera sitt verk.

Sveriges bildkonstnärsfonds Stora stipendium delas ut sedan år 1993 till en aktiv konstnär som med en mycket hög konstnärlig kvalitet har stor betydelse för nya generationer av konstnärer.

Följande stipendiater har hittills mottagit stipendiet:

1993 Bildkonstnären Ola Billgren
1994 Fotografen Anders Petersen
1995 Bildkonstnären Ulrik Samuelson
1996 Bildkonstnären Cecilia Edefalk
1997 Formgivaren Jonas Bohlin
1998 Bildkonstnären Marie-Louise Ekman
1999 Silversmeden Wivianna Torun Bülow-Hübe
2000 Bildkonstnären Elis Eriksson
2001 Bildkonstnären Ann-Sofi Sidén
2002 Bildkonstnären Dan Wolgers